Creació de material multimèdia

El servei de creació de material multimèdia s'adreça a tot el PDI, PAS i estudiants del Campus de la UPC a Terrassa.

Característiques del servei:

El servei de creació de material multimèdia està vinculat a processos, espais i orientació del contingut.

Processos:

Enregistrament/Captura
Edició/Tractament
Indexació
Publicació

Espais:

Plató polivalent
Espais tancats
Exteriors

Orientació dels continguts:

Capsules docents
PFC
Desenvolupament professional
Formació continuada
Difusió corporativa
Contingut extern UPC

Com obtenir el servei:

Peticions, consultes i incidències a : https://esict.upc.edu

Email: audiovisuals.ct@upc.edu

Per obtenir més informació contacta amb els Serveis informàtics del Campus de Terrassa.

 

Col·lectiu: 
PAS
PDI